Intyg och studieomdömen

Genom att studera på folkhögskolans allmänna kurs kan man få behörighet att söka till högre studier. Här hittar du som jobbar på folkhögskola eller vägleder till studier på folkhögskola Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan har en särskild modell för att intyga behörighet till högre studier. Den kombinerar studier enligt folkhögskolans särart på Allmän kurs med ett intygande av kunskaper i vissa ämnen som motsvarar gymnasieskolans kursplaner.

Universitets- och högskolerådet anger i sina föreskrifter hur de folkhögskole-studerandes grundläggande behörighet till högskolestudier ska vara utformad. Den motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/högskoleförberedande examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes behörighet till yrkeshögskolan ska vara utformad. Denna behörighet motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/yrkesexamen.

Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem, studieomdöme. Det är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, man får alltså ett studieomdöme för hela årskursen. När man sen söker till högskolan söker man i en egen urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande.

I vår dokumentbank finns aktuella villkorsanvisningar. Nedan finns även länkar till mer information som kan vara till stöd för folkhögskolornas behörighetsgivning och studieomdömessättning.

Blivande deltagare på folkhögskola?

På folkhögskola.nu kan du läsa mer om folkhögskolan som utbildningsform och kursutbud. De berättar också om behörighet för den som vill studera vidare.