Dokumentbank med villkor och anvisningar

Här hittar du som jobbar på folkhögskola de riktlinjer, villkor och anvisningar som gäller inom olika områden av verksamheten. Övriga dokument, mallar och information om vad som gäller hittar du på webbsidan för respektive bidrag.

Senast uppdaterad:

Saknar du några riktlinjer, villkor eller anvisningar? Tveka inte att kontakta oss.

Det ordinarie statsbidraget

Statsbidrag till folkhögskolor 2022 – villkor och fördelning (pdf)
Statsbidrag till folkhögskolor 2023 – villkor och fördelning (pdf)

Statsbidrag till folkhögskolor 2023, gäller from 230701 – villkor och fördelning (pdf)
Riktlinjer för etik och gränsdragning (pdf)
Riktlinjer för Folkbildningsrådets hantering av avvikelser (pdf)

Prövning av ny statsbidragsmottagare

Riktlinjer för prövning av statsbidragsmottagare 2022 (pdf)

Bidrag till särskilda insatser

Etableringskurs på folkhögskola – villkor 2022 (pdf)
Etableringskurs på folkhögskola – villkor from 2023 (pdf)
Insatser för främjande av nationella minoritetsspråk 2023 (pdf)
Insatser för främjande av nationella minoritetsspråk 2024 (pdf)
Studiemotiverande folkhögskolekurs – villkor 2022 (pdf)
Studiemotiverande folkhögskolekurs – villkor from 2023 (pdf)
Svenska från dag ett på folkhögskola – villkor 2022 (pdf)
Svenska från dag ett på folkhögskola – villkor 2023 (pdf)

Behörighet och studieomdöme

Villkorsanvisning om folkhögskolans intyg (pdf)
Villkorsanvisning för folkhögskolans studieomdöme (pdf)
Kurser som kan ersätta ämnesbehörigheter i folkhögskolans innehållskrav för grundläggande behörighet (pdf)
Villkorsanvisning för SeQF och folkhögskolans allmänna kurs (pdf)

Övrigt

Kompletterande information rörande deltagare i folkhögskolekurser (pdf)
Villkorsanvisning för revision av folkhögskolor med exempel (pdf)

Mall för revisorsrapport (docx)

Relaterad information