Verksamhetsrapportering

Folkhögskolornas rapportering utgör underlag för den offentliga utbildningsstatistiken och Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag. SCB är statistikansvariga och hanterar insamlingen av data och sammanställer officiell statistik. Folkbildningsrådet sammanställer och återrapporterar verksamheten till regering och riksdag.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum för rapportering av vårterminen 2024

  • 25 mars: Sista dag att skicka in statistikrapport och deltagarstatistik för omgång 1 till SCB.
  • 19 augusti: Sista dag att skicka in statistikrapport och deltagarstatistik för omgång 2 till SCB.

Viktiga datum för rapportering av höstterminen 2024

  • 16 oktober: Sista dag att skicka in statistikrapport och deltagarstatistik för omgång 1 till SCB.
  • 20 januari 2025: Sista dag att skicka in statistikrapport och deltagarstatistik för omgång 2 till SCB. Detta är även slutdatum för justering av vår- och höstterminens rapportering för 2024.

Notera att datumen är stoppdatum och då ska rättningar och kompletteringar vara avklarade. Rapporteringen kan dock påbörjas tidigare. Lägesrapporten uppdateras följande dag och det är folkhögskolans ansvar att kontrollera att fullständiga uppgifter är inrapporterade till SCB. Mer information om det finns i dokumentet rapporteringsplan nedan.

Verksamheten rapporteras i form av en gruppbaserad statistikrapport. De uppgifter som ingår i statistikrapporten beskrivs i variabelförteckningen bland dokumenten nedan. Kursernas ämnesinnehåll eller kulturtyp vid Kulturprogram finns i variabelförteckningen.

Därutöver rapporteras deltagare i långa och korta kurser. Uppgifterna används i uppföljnings- och forskningssyfte. Bland annat för att följa upp hur statsbidraget används, vad som studeras och vilka grupper som nås av verksamheten.

Relaterade dokument