Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Syftet med Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat – formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Senast uppdaterad:

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning.

Allmän kurs och SeQF

Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.

Läs mer på sidan om allmän kurs och SeQF.

Särskild kurs och SeQF

Utbildningar utanför det offentliga utbildningssystemet, som till exempel folkhögskolornas särskilda kurser, får ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beslutar om inplacering på olika SeQF-nivåer.

Läs mer på sidan om särskild kurs och SeQF.

Läranderesultat

SeQF-placeringen grundar sig inte bara på kursens innehåll utan har fokus på läranderesultat, det vill säga det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. Syftet är att synliggöra och tydliggöra vilka förmågor och kompetenser de studerande kan förvänta sig att utbildningen leder fram till. Detta kan också underlätta senare matchning mellan individ och arbetsliv.