Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är en ersättning mellan regioner för en deltagare som studerar på folkhögskola utanför sin hemregion. Stödet är till för att underlätta för deltagare att studera vid folkhögskolor i hela landet.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har ansvar för insamling av uppgifter samt hantering av mobilitetsstödet från och med 1 augusti 2022. Bakgrunden till förändringen är att underlätta det administrativa arbetet kring hantering av mobilitetsstödet för folkhögskolor och regioner. Modellen ger regionerna underlag för en enhetlig och rättssäker hantering av mobilitetsstödet. Stödet baseras på den ordinarie verksamhetsstatistik som skolorna rapporterar terminsvis till SCB.

Verksamhetsrapportering för folkhögskolor

Folkbildningsrådet fakturerar berörda regioner en gång per termin, och fördelar därefter bidraget till berörda folkhögskolor. Folkbildningsrådet gör i samband med detta också en kontroll för att säkerställa var deltagaren är folkbokförd.

För mobilitetsstödet finns ett rekommenderat ersättningsbelopp beslutat av SKR. Merparten av landets regioner följer den rekommendationen. De regioner som inte gör det redan från hösten 2022 har undertecknat en överenskommelse med SKR om att nå det rekommenderade ersättningsbeloppet inom fem år.

Mer information finns på sidan Frågor och svar om hantering av mobilitetsstödet.

Porträttbild Gabriel Kasto. Gabriel ser glad ut, han har ljusblå skjorta och kavaj på sig.

Kontaktperson

Gabriel Kasto

Verksamhetsuppföljning statistik folkhögskola

Telefon: 08-412 48 18

E-post: gabriel.kasto@folkbildningsradet.se