Statsbidrag

Varje år tilldelas landets folkhögskolor statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad:

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om villkoren kring statsbidraget till folkhögskolor. Aktuella statsbidragsvillkor finns i dokumentbanken, se länk under Relaterad information nedan.

Statsbidragets årshjul

 • Januari: SCB samlar in uppgifter om den verksamhet folkhögskolorna anordnat föregående år. Folkhögskolorna gör en ansökan till SPSM om förstärkningsbidrag och särskilt utbildningsstöd.
 • Februari: Föregående års statsbidrag fastställs av Folkbildningsrådets styrelse utifrån den verksamhet folkhögskolorna har anordnat och rapporterat in.
 • Mars: Folkbildningsrådets styrelse tar beslut om preliminärt statsbidrag för innevarande år. Sista datum för att ansöka om att bli statsbidragsberättigad folkhögskola är den 1 mars.
 • Maj: Folkhögskolorna lämnar in sin ekonomiredovisning för föregående år till SCB.
 • Juni: Folkhögskolorna lämnar in aktuella styrdokument som årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år till Folkbildningsrådet senast den 15 juni.
 • November: Folkbildningsrådets styrelse tar beslut om eventuellt ny statsbidragsberättigad folkhögskola. Folkhögskolorna redovisar uppgifter till SPSM för slutreglering.
 • December: Folkhögskolorna får prognos för statsbidrag efterföljande år inför riksdagens budgetbeslut.

Ny folkhögskola? Överta verksamhet? Gå samman? Lägga ner?

Det finns ett flertal andra tillfällen när Folkbildningsrådets styrelse gör en prövning av statsbidraget:

 • vid ansökan om att starta ny folkhögskola
 • vid ansökan om att överta statsbidrag för befintlig verksamhet
 • vid samgående mellan folkhögskolor
 • vid infasning, avveckling och utfasning av statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet.