Särskild kurs och SeQF

Folkhögskolor kan ansöka om nivåplacering för särskilda kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer, SeQF. På den här sidan kan du läsa mer särskild kurs och SeQF och hur folkhögskolan ansöker om nivåplacering för en särskild kurs.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått medlemsorganisationernas uppdrag att informera och stödja folkhögskolorna i framarbetandet av ansökningar från de folkhögskolor som önskar ansluta en särskild kurs till SeQF-nivåerna. Anslutningen av särskild kurs till SeQF är helt frivillig.

Läranderesultat

Läranderesultaten på den särskilda kursen konkretiseras i ansökan och delas upp i deskriptorerna:

  • kunskap
  • färdigheter
  • ansvar och självständighet.

Ansökan

De folkhögskolor som vill ansöka om nivåplacering för en särskild kurs gör detta hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Mer information om SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer hos MYH

Behöver du stöd i ansökningsarbetet eller letar du efter mer information specifikt gällande SeQF inom folkhögskola? Kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se.