Allmän kurs och SeQF

SeQF har åtta nivåer som täcker in hela det författningsreglerade offentliga utbildningssystemet - från grundskolan till den högsta akademiska examen – från den 1 juli 2017 ingår allmän kurs på folkhögskola.

Senast uppdaterad:

Regeringen har beslutat om ett tillägg i Förordningen (SFS 2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SFS 2017:276). Tillägget innebär att genomförd allmän kurs på gymnasienivå ger placering i Sveriges referensram för kvalifikationer på nivå 4 och allmän kurs på grundskolenivån ger placering på nivå 2.

Som en följd av förordningsändringen så har också förordningen (2015:2018) om statsbidrag till folkbildningen förändrats, SFS 2017:275, och innehåller närmare reglering om vad detta innebär för folkhögskolorna. Folkbildningsrådet har uppdraget att granska kvaliteten på allmän kurs.