Avgifter vid folkhögskola

De obligatoriska avgifter skolorna tar ut för kost och logi, studieresor, läromedel eller motsvarande måste kunna specificeras samt vara kända för de studerande vid kursens början.

Senast uppdaterad:

I kriterierna för statsbidraget till folkhögskolan står det att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av deltagarna för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material som skolan tillhandahåller.

Folkhögskolan måste informera tydligt om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. Sådan information ska finnas före kursstart.

Relaterad information