Behörighetsintyg

Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans tagit fram de intyg som en studerande behöver för att kunna söka till högskolan eller yrkeshögskolan.

Senast uppdaterad:

På denna sida listar vi aktuella intyg som kan utfärdas av folkhögskolor. Även äldre intyg är giltiga, en lista på dessa finns på en separat sida.

Äldre behörighetsintyg

Deltagare på folkhögskola?

Om du som studerar på folkhögskola behöver ett intyg ska du kontakta den aktuella folkhögskolan. Det är de som utfärdar och arkiverar intygen.

Villkorsanvisning för intyg

Mer information om att utfärda intyg finns i dokumentet Villkorsanvisning om folkhögskolans intyg, denna anvisning innehåller även informationen som tidigare fanns i dokumentet Villkorsanvisning för folkhögskolans behörighetsintygande – innehållskravet och omfattningskravet. Alla aktuella anvisningar finns att ladda ner i vår dokumentbank.

Dokumentbank med villkor och anvisningar för folkhögskola

Gymnasienivå

Detta är de intyg som gäller för folkhögskolekurser på gymnasienivå för allmän kurs, särskild kurs och undersköterskeutbildning.

Allmän kurs

  • Behörighetsintyg allmän kurs, Folkbildningsrådet, Universitets- och Högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2023
  • Certificate of Eligibility, General Course, The Swedish National Council of Adult Education, the Swedish Council for Higher Education, the Swedish National Agency for Higher Vocational Education, 2023
  • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola, SeQF nivå 4, Folkbildningsrådet / The Swedish National Council of Adult Education, 2017

Särskild kurs

  • Behörighetsintyg särskild kurs, Folkbildningsrådet, Universitets- och Högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2023
  • Certificate of Eligibility, Special Course, The Swedish National Council of Adult Education, the Swedish Council for Higher Education, the Swedish National Agency for Higher Vocational Education, 2023

Undersköterskeutbildning

  • Behörighetsintyg Undersköterskeutbildning, Folkbildningsrådet, Universitets- och Högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2023
  • Certificate of Eligibility, Nursing Auxiliary Course, The Swedish National Council of Adult Education, the Swedish Council for Higher Education, the Swedish National Agency for Higher Vocational Education, 2023

Grundskolenivå på allmän kurs

Detta är de intyg som gäller för folkhögskolekurser på grundskolenivå för allmän kurs:

  • Intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivån, Folkbildningsrådet, 2020
  • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola, SeQF-nivå 2, Folkbildningsrådet / The Swedish National Council of Adult Education, 2017

Folkhögskolor kan hämta alla nuvarande intyg i det administrativa programmet Schoolsoft. Skolor som behöver utfärda äldre intyg kan beställa dessa från Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se