Kurstyper på folkhögskolan

På folkhögskolan finns ett stort utbud av kurstyper, med varierande innehåll och längd. På allmän kurs kan till exempel den som inte funnit sig tillrätta i den vanliga skolan hitta en väg till vidare studier. Och för den som vill bli konstnär kan en särskild kurs vara första steget mot att uppfylla drömmen.

Senast uppdaterad:

Allmän kurs

Folkhögskolans allmänna kurser riktar sig till den som saknar grundskole- och gymnasieutbildning och därför har svårt att studera vidare eller att etablera sig på arbetsmarknaden. Kursernas innehåll och längd anpassas efter deltagarnas förkunskaper och ambitioner. Den deltagare som blir klar med kursen kan studera vidare vid yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Särskild kurs

Den som vill fördjupa sig i ett visst intresse kan gå en av folkhögskolans särskilda kurser. De kurserna har speciella ämnesområden som till exempel musik, media, teater eller friskvård. Vilket ämne som finns på vilken skola beror på skolans egen profil. Vissa särskilda kurser går att läsa på distans.

Kort kurs

För den som vill lära sig något nytt under en kortare period finns folkhögskolans kortare kurser. De här kurserna är upp till två veckor långa och har varierande innehåll av både estetisk och praktisk karaktär. Precis som på folkhögskolans övriga kurser är det vanligt att deltagarna bor på skolan under tiden. Ofta pågår de kortare kurserna under sommaren och då kallas de för sommarkurser.