Stödmaterial för skolor

Att ha en studeranderättslig ordning är ett villkor för att folkhögskolor ska få statsbidrag. Här finns stödmaterial för dig som jobbar inom folkhögskolan.

Senast uppdaterad:

Som företrädare för en folkhögskola är du välkommen att vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) för att få vägledning i frågor kopplade till studeranderätt.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Telefontid på tisdagar 13.00–15.00.

Telefon: 08–412 48 10

E-post: fsr@folkbildningsradet.se

Stödmaterial

FSR har tagit fram tre dokument till hjälp för dig som jobbar i folkhögskolan:

Information för studerande

Foldern Dina rättigheter på folkhögskola riktar sig till studerande och finns översatt till 15 språk. Foldern bör finnas på varje folkhögskola.

Dina rättigheter på folkhögskola (folder)