Ledamöter

Ledamöterna i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd representerar såväl studerande som ledning och styrelser på folkhögskolorna. Ordförande och föredragande är inte kopplade till någon folkhögskola.

Senast uppdaterad:
  • Christian Edling, ordförande (jurist)
  • Linda Stridsberg, ordförandes ersättare (jurist)
  • Ylva Bryngelsson, ordinarie ledamot (RIO)
  • Nanna Nilsson, ordinarie ledamot (SKR)
  • Tor Rotmark, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Mina Pakferat, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Robert Uitto, ersättare (SKR)
  • Daniel Lakso, ersättare (RIO)
  • Isabelle Hedin, ersättare (studeranderepresentant)
  • Amanda Zabielski (föredragande)