Yttranden från FSR

Här hittar du beslut i alla ärenden som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, har behandlat de senaste fyra åren. Om du vill ha tag i äldre ärenden kan du skicka e-post till info@folkbildningsradet.se.

Senast uppdaterad:

2024

2023

2022

2021