Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Konventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter, alla under 18 år räknas som barn. Den nya lagen gäller inte för studieförbund.

Senast uppdaterad:

Gäller barnkonventionen för studieförbund?

Eftersom lagen gäller för offentlig verksamhet innebär det att den inte omfattar studieförbund. Det innebär att ett studieförbund inte kan bli dömd för brott med enbart barnkonventionen som grund. Men oavsett så bör all verksamhet vid studieförbund där barn deltar bedrivas i enlighet med barnkonventionen. Folkbildningen samarbetar dessutom ofta med aktörer som omfattas av den nya lagen och det är därför bra att känna till vad lagen innebär.

Vad behöver studieförbund göra för att arbeta i enlighet med barnkonventionen?

Folkbildningsrådet har inte utarbetat några egna riktlinjer för hur folkhögskolor ska förhålla sig till barnkonventionen. Istället hänvisar vi till barnombudsmannens hemsida där det bland annat finns ett stödmaterial om prövning av barnets bästa. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

En av grundprinciperna i barnkonventionen är barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet, med hänsyn till ålder och mognad. Studieförbunden vänder sig i första hand till vuxna, men även till barn. Deltagare i annan folkbildningsverksamhet ska vara minst sex år och deltagare i studiecirkel eller kulturprogram ska vara minst 13 år. Av Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor för studieförbund framgår att deltagare i studiecirklar ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna – detta gäller även deltagare som är barn.