Statsbidrag

Varje år tilldelas landets studieförbund statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad:

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om villkoren kring statsbidraget till folkhögskolor. Aktuella statsbidragsvillkor finns i dokumentbanken.