Återtag av statsbidrag

Varje år tilldelas landets studieförbund statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad:

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om villkoren kring statsbidraget till folkhögskolor. Aktuella statsbidragsvillkor samt riktlinjer för hantering av avvikelser finns i dokumentbanken, länkad under Relaterad information nedan.

Folkbildningsrådet kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om:

  1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
  2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
  3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats
  4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.