Kurage

Sedan 2017 är Folkbildningsrådet samarbetspart till idétidskriften Kurage. Kurage lyfter frågeställningar som är relevanta för det civila samhället och för folkbildningen. Fokus ligger på att diskutera betydelsen av och förutsättningar för ideell organisering.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen tillsammans med det civila samhället utgör en vital del av samhället i stort. Trots detta finns det få forum för debatt om våra utmaningar och möjligheter. Allt för sällan stöter, blöter och debatterar folkbildningens och det civila samhällets ledare de stora samhällsfrågorna ur sina perspektiv. Kurage är en plattform för den här viktiga debatten, det är en idétidskrift där tankar möts och utmanar varandra. För folkbildningen är Kurage en möjlighet att lyfta våra frågor och ge folkbildningen nya perspektiv på den egna verksamheten.

Kurage kommer ut fyra gånger per år och i varje nummer får ledare och aktiva i civilsamhället en möjlighet att ge sin syn på relevanta samhällsfrågor utifrån ett särskilt tema. Ämnen som utforskats i olika nummer är bland annat demokratins behov av utveckling, hur vi gemensamt kan stå upp mot antidemokratiska rörelser och folkbildningens frihet.

Kurage samarbetar också med ABF, Ideell Arena, SISU Idrottsutbildarna, Arbetsgivaralliansen och LSU.

Relaterad information