Eslövs folkhögskola blir nystart för 16-18-åringar som varken arbetar eller studerar

Ungdomar pratar och tittar på en dator.

I Sverige finns närmare 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. På Eslövs folkhögskola erbjuds 16-18-åringar anpassade studier med möjlighet att läsa in både grundskola och gymnasium.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Skoldagen börjar 8:30 med gemensam frukost och promenad. För vissa deltagare började problemen i skolan redan på mellanstadiet och många har inte gått i skolan på flera år. Att plötsligt återvända till den dagliga skolgången är därför en stor omställning.  

— Folkhögskolorna har en lång tradition av att forma utbildningar utifrån individens behov. För många som kämpat i den traditionella skolmiljön blir folkhögskolan en positiv nystart, säger Jan Jonsson, chef för enheten för statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet. 

Trivsel en förutsättning för studier 

Eslövs folkhögskola har länge erbjudit allmän kurs med extra stöd för vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Med fler sökande längre ner i åldrarna bestämde sig folkhögskolan för att starta en kurs för 16-18 åriga deltagare.  

— Folkhögskolan har funnits i över 150 år och bidragit till att lösa aktuella samhällsproblem. På 30-talet erbjöds utbildning för arbetslösa. Idag är hemmasittande unga en samhällsutmaning där vi kan bidra, för samhället men också för individerna. Det ligger i vår folkhögskolas DNA, att se samhällsutmaningar och göra skillnad, säger Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola. 

Deltagarna får mer stöd i mindre klasser under kortare dagar. Men också hjälp med struktur och rutiner av lärare och deltagarcoach. Utgångspunkten är att trivsel är en förutsättning för att studera och utvecklas. En annan viktig del är kontakten med deltagarnas föräldrar. Folkhögskolan fungerar som en sammanhållande punkt för deltagaren och familjen i kontakt med exempelvis BUP.  

— De flesta går härifrån med en gymnasieexamen. Men eftersom deltagarnas behov och förutsättningarna varierar blir också studieresultaten olika. Härifrån kan de gå vidare till daglig verksamhet eller universitetet. Det viktigaste är att man kommer tillbaka till samhället med rutiner, ökad självkänsla och självförtroende, säger Karoline Bäckström, socialpedagogiskt ansvarig på Eslövs folkhögskola. 

Kan man gå på folkhögskola innan man fyllt 18 år?

Sedan 2018 finns ett tillägg i hur det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan genomföras. Där framgår att allmän kurs på folkhögskola eller de studiemotiverade kurser som folkhögskolorna driver, är möjliga åtgärder för ungdomar som inte klarat skolan. Läs mer här.