Folkhögskolan viktig pusselbit för kortutbildade

Två personer på en öppen plats utanför ett av Arbetsförmedlingens kontor. Foto: Mostphotos

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens arbete för att fler kortutbildade ska delta i reguljär utbildning. Resultatet visar att folkhögskolorna är viktiga och skulle kunna spela en större roll.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Riksrevisionen skriver i rapporten att målet om att öka kortutbildade arbetssökandes övergång till och deltagande i reguljär utbildning endast delvis har uppnåtts. Att resultatet inte är bättre beror på brister i både Arbetsförmedlingens arbete och regeringens styrning. Riksrevisionen menar att det måste till en bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra utbildningsanordnare. Folkhögskolorna är ett viktigt komplement för att nå personer i målgruppen med lägre utbildningsnivå och svenskkunskaper – och skulle kunna spela en större roll.

– Folkhögskolorna är vana vid att möta människor med olika behov. Folkhögskolans pedagogik skapar vägar till lärande genom att stärka deltagarnas studiemotivation och språkliga förmåga. Därför är folkhögskolan en så viktig pusselbit i utbildningspusslet, säger Jan Jonsson, enhetschef, statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet.

Mellan 2017 och 2022 var det i genomsnitt 10 procent av de kortutbildade som övergått till reguljära studier inom jobb- och utvecklingsgarantin som påbörjade sina studier på folkhögskola.

Foto: Mostphotos