Kulturarv bevaras på Skeppsholmens båtbyggarkurs

Foto: Folkbildningsrådet

Att bygga båtar i klinkteknik är en tradition som har funnits i Norden sedan vikingatiden. Sedan 2021 är traditionen upptagen på Unescos kulturarvslista. På Skeppsholmens folkhögskola finns en båtbyggarkurs där deltagarna utbildas i den kulturarvsskyddade metoden.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

I december 2021 upptogs den nordiska klinkbåtstraditionen på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Klinktekniken innebär att plankorna läggs omlott och överlappar varandra. I Sverige finns tre folkhögskolor som arbetar med traditionella båtbyggartekniker: Skeppsholmens folkhögskola, Stensunds folkhögskola och Litorina folkhögskola.

– Inom folkhögskolan finns kunskaper som kan inspirera till ett levande kulturarv, bland annat genom kurser i traditionellt hantverk. Samtidigt bidrar kurserna till ökad kompetensförsörjning. Deltagarna utbildas till skickliga hantverkare och är eftertraktade inom bland annat finsnickeribranschen, säger Jan Jonsson, chef på enheten för statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet.

Ta traditionen in i framtiden

På Skeppsholmens folkhögskola har man arbetat med klinkbyggda båtar i 40 år. Under den tvååriga båtkursen lär sig deltagarna att fälla träd och tillvarata virket, sy segel och att smida. Under det andra året bygger deltagarna sina egna båtar. Tillsammans med aktörer från de andra nordiska länderna håller man på att bilda ett nätverk för att diskutera hur man ska möta nomineringen till kulturarvslitan.

– Nomineringen betyder oerhört mycket för oss. Det är ett erkännande av vår verksamhet. Klinkbåtar har ibland betraktats som en ”enklare” båt. Men det är en fin tradition som ligger bakom hela Nordens utveckling. Men vi vill inte bara blicka bakåt utan fundera över hur vi tar med oss traditionen in i framtiden, säger Håkan Söderkvist som är lärare och koordinator för Skeppsholmens båtbyggarkurs.

Intresset för båtkursen på Skeppsholmen är stort, senast var det 40 sökande på 8 platser. Det som börjar på skolan behöver inte ha några förkunskaper. Bland deltagarna finns keramiker, arkitekter, båtentusiaster och de som kommer direkt från gymnasiet.

– Vi sammanför människor med olika bakgrund som får mötas i intresset för hantverket. Det blir någonting deltagarna får gemensamt. Det finns en enande kraft i att få lära sig tillsammans med andra. Att fler lär sig klinktekniken gör också att fler kan bära och utveckla traditionen, förklarar Håkan Söderkvist.