Nytt statsbidragssystem för folkhögskolorna utreds

En kvinna lyssnar fokuserat på någon som pratar. Post-it-lappar syns i förgrunden.

Folkbildningsrådet ser över systemet för statsbidrag till folkhögskolorna. Delar av arbetet kommer att ske i dialog med folkhögskolorna och i februari träffar Folkbildningsrådet representanter från skolorna. Det nya systemet planeras träda i kraft i januari 2026.

Folkhögskola Folkbildningsrådet Statsbidrag
Senast uppdaterad:

I över 150 år har svenska folkhögskolor utvecklats och anpassats efter samtidens och samhällets skiftande behov. Att skapa ett bidragssystem som reflekterar folkhögskolans roll i varje tid är central för att möjliggöra relevant verksamhet. Folkbildningsrådet har påbörjat en översyn av det system för statsbidrag till folkhögskolorna som fastställdes 2017. 

– Genom att då och då se över bidragssystemet säkerställer vi att folkhögskolan ges förutsättningar att driva verksamhet för de aktuella behov som finns hos deltagare och i samhället, säger Mats Bernerstedt, Folkbildningsrådets tillförordnade generalsekreterare och projektledare för översynsarbetet. 

Det är inte bestämt vilken typ av förändringar som översynen ska leda till. Processen kan leda till stegvisa mindre förändringar eller till en mer övergripande omstrukturering av bidragsvillkoren. Som en del av arbetet med översynen har Folkbildningsrådet bjudit in representanter från samtliga folkhögskolor till gemensamma träffar med diskussion och samtal om statsbidragssystemet. 

– Vi vill ge utrymme för breda samtal om hur ett nytt system på bästa sätt kan utformas för att tillvarata folkhögskolans särart och kvaliteter, säger Jan Jonsson, gruppchef för statsbidrag till folkhögskolor, på Folkbildningsrådet. 

I samband med översynen av statsbidragssystemet har Folkbildningsrådet tagit fram ett diskussionsunderlag. I underlaget redogörs för tidigare bidragssystem, resonemang om kvalitet i verksamheten och konkreta frågor som rör bland annat filialer och förstärkningsbidrag. 

Folkbildningsrådet har haft en liknande process med studieförbunden och där beslutade man förra året att införa ett kvalitetsbedömningssystem för bidragsfördelningen till studieförbundens verksamhet.