Regelbunden livsglädje på schemat

En grupp äldre i samlingslokal på äldreboende som applåderar och viftar med händerna.

Boende på äldreboenden i Åre kommun får varje vecka besök av Studieförbundet Vuxenskolan som ordnar med sång, musik, dans och berättelser. Att skapa regelbundna arrangemang för de äldre i Åre har varit ett långsiktigt mål för Vuxenskolan, som nu resulterat i ett stabilt samarbete med kommunen.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

Jocke Svedlund är musiker och underhållare. I många år bedrev han egen verksamhet för ungdomar med särskilda behov men en längre period med ryggsmärtor och operationer satte stopp för företagandet. När han återhämtat sig blev frågan hur han nu skulle använda sin musik och skaparglädje. Svaret fanns hos Studieförbundet Vuxenskolan, som då hade en mindre verksamhet på äldreboenden runtom i Åre.

– Vi har möjliggjort verksamhet på äldreboenden i kommunen under många år, berättar Elin Ragnarsson som är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län. Från början finansierade vi verksamheten på egen hand och periodvis har vi haft olika projektmedel. När Jocke Svedlund dök upp hittade vi ett bra samarbete med kommunen och Arbetsförmedlingen, som möjliggör att Jocke kan jobba 75 procent med de äldre.

Elin förklarar att det har varit ett långsiktigt och envist arbete att etablera en stabil verksamhet för en målgrupp som inte alltid får höras så mycket. Nyckeln är att identifiera och samla relevanta aktörer, såsom kommunen, Arbetsförmedlingen och personer som Jocke – för att tillsammans skapa mervärde.

– För mig blir värdet av det vi gör tydligt när jag märker hur mycket de äldre uppskattar våra stunder tillsammans, berättar Jocke Svedlund. På ett äldreboende får jag hjälp av Svea, som kompar mig på keyboard. Hon är 90 år gammal och har haft en hjärtattack, men de fick i gång henne igen på väg till sjukhuset. Hon säger att hon får ny energi när vi spelar tillsammans.

Studieförbundet Vuxenskolan gör den här typen av kulturarrangemang över hela landet. Uppskattningsvis rör det sig om över 4 000 arrangemang per år. Det handlar inte bara om musik och underhållning, utan också om minnesträning och andra aktiviteter som de boende efterfrågar.

– Jag tycker väldigt mycket om det här exemplet från Åre, säger Morgan Öberg som är enhetschef för statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet. Det visar hur studieförbunden blir en knytpunkt i samhället som kopplar ihop behov och möjligheter. Det handlar om lokalkännedom och nätverk, som att se och förstå vad Jocke kan göra och sedan länka det till andra samhällsaktörer och gemensamma intressen.