Spelbranschen: Folkbildningen viktig för framtidens kompetensförsörjning

Närbild av ungdomar programmerar. En ung kvinna syns i profil med ansiktet upplyst av skenet från datorn.

En ny rapport från Dataspelsbranschen pekar ut folkbildningen som en viktig väg in i spelbranschen. Att värna folkhögskolor och studieförbund lyfts som en viktig åtgärd för att säkra branschens kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning
Senast uppdaterad:

Den svenska spelbranschen har haft en stark utveckling det senaste decenniet. Antalet företag har fördubblats och antalet anställda mer än tredubblats.

Ett vanligt sätt att komma in i yrket – och i landet – är via folkbildningen. Det konstaterar Dataspelsbranschen i sin nya rapport ”Fler vägar in i spelbranschen”. Här har man kartlagt hinder och möjligheter för fortsatt utveckling av branschen i Sverige och pekar på två parallella problem: svenska teknikföretag står inför en kompetenskris samtidigt som stora grupper i samhället har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

”Värna folkhögskolor och studieförbund”

Rapporten ger en rad rekommendationer för hur samhället och branschen kan underlätta för fler att hitta in i yrket. Bland annat lyfter man vikten av att värna folkbildningen som genom sin bredd av spelutbildningar på olika nivåer idag är en vanlig väg in i branschen. Folkbildningen beskrivs också som en arena för att utforska kreativitet och skapande. Utöver det nämns satsningar på EFI (engelska för invandrare) liksom ett bättre system för kompletterande utbildningar och utveckling av de estetiska ämnena i grundskolan. 

– Som Dataspelsbranschen konstaterar innebär folkbildning att deltagarna får möjlighet att utforska det egna skapandet. För många blir det en avgörande tid som öppnar dörrar till fortsatta studier eller en yrkesbana inom till exempel spelbranschen, säger Jan Jonsson, chef för enheten för statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet.

En väg in i samhället

Folkhögskolan brukar beskrivas som särskilt bra på att fånga upp människor som av olika anledningar inte har hittat sin plats inom andra utbildningsformer. Den fyller därmed en viktig funktion när det kommer till att erbjuda vägar in i samhället, till exempel för nyanlända.

Idag finns kurser i speldesign och spelutveckling på ett flertal folkhögskolor runt om i landet och liksom inom övriga folkhögskolan är kurserna anpassade efter deltagarnas behov och förutsättningar.

– Folkbildningen är unikt rustad för att hjälpa människor att skapa nya stigar i livet, säger Marléne Tamlin på Dataspelsbranschen. Högskoleutbildningar är viktiga, men de räcker inte för att fånga upp alla som skulle kunna vara med och skapa morgondagens svenska spelsuccéer. Här behövs hela ekosystemet av kreativitet, livslångt lärande och långsiktig kompetensförsörjning.