Studiecirkel om gängkriminalitet samlar föräldrar i Tensta

En grupp vuxna sitter i ring och samtalar.

Folkbildningen kan bidra i det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet. Det menar Abdibashir Hirsiguled som i Studiefrämjandets regi leder studiecirklar för föräldrar i Stockholmsförorten Tensta.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

Vad är det som lockar våra barn in i kriminalitet? Och hur får man fler vuxna att engagera sig i det förebyggande arbetet? Det är några av de frågor som diskuteras i studiecirkeln Gängsnack.

– Genom att öka kunskaperna i lokalsamhället om hur gängen fungerar vill vi strypa nyrekryteringen av barn och unga. Här kan folkbildningen bidra med både metodik och kunskaper, säger Abdibashir Hirsiguled som är verksamhetsutvecklare och cirkelledare på Studiefrämjandet Stockholm. 

I studiecirkeln jobbar han och deltagarna utifrån ett stödmaterial som tagits fram av Polisen i samarbete med länsstyrelserna och som finns översatt till nio språk. Materialet riktar sig till föräldrar och andra vuxna med målet att fler ska lära sig upptäcka tidiga varningssignaler på att ett barn är på väg in i kriminalitet.

Vill motverka desinformation och ryktesspridning

Under cirkelträffarna varvas samtal med praktiska övningar och gestaltningar. En övning handlar om att ”sprida ordet”, det vill säga att ta med reflektionerna från cirkelträffarna ut i andra sammanhang. Var och en av deltagarna får i uppgift att prata med minst fyra vänner, grannar eller bekanta.

– Tillsammans skapar vi en plattform för diskussion och lärande. Vi söker information ihop och tittar på vilken kunskap som finns tillgänglig. På så sätt kan vi motverka desinformation och konspirationsteorier kring de här frågorna, förklarar Abdibashir Hirsiguled.

Inom folkbildningen finns en lång tradition av att på detta sätt skapa kunskap och engagemang i socialt utmanande frågor.

– Det senaste året har gjort det tydligt att gängkriminaliteten är ett problem som berör hela samhället, säger Morgan Öberg som är enhetschef på Folkbildningsrådet. Cirkeln Gängsnack visar hur en verksamhet i liten skala kan skapa ringar på vattnet mot en positiv förändring.

Om Gängsnack

Gängsnack är en studiecirkel som arrangeras av Studiefrämjandet i Stockholm. Här samlas föräldrar och diskuterar problematiken kring gängkriminalitet och hur nyrekrytering av barn kan förhindras.

I januari startar två nya Gäcksnack-grupper i Tensta, en för mammor och en för pappor.
Läs mer om Gängsnack hos Studiefrämjandet