Studieförbundet Vuxenskolan startar motorgård för unga i Ale

Foto: Foto: Roland Magnusson / Mostphotos

Bland Ales unga finns ett starkt motorintresse och många kör A-traktorer. Men utan plats att vara på riskerar intresset att bli ett störningsmoment. När en gammal industrilokal plötsligt blev tom tog Studieförbundet Vuxenskolan chansen. Under våren invigs motorgården Älvis.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

1500 kvm förenings- och kulturhus med unga i fokus. Ett nav längs Göta älv som sänker trösklarna för föreningslivet och får fler att upptäcka folkbildningen. Visionerna är stora för den gamla industrilokalen i Ale. I vår öppnar den första verksamheten - 300 kvm motorgård dit unga motorintresserade kan komma för att lära sig mecka, dela kunskaper och umgås.

Unga motorintresserade är en grupp som ofta exkluderas och inte får ta plats någonstans. Här har studieförbunden en självklar roll att spela genom att skapa en plats där de kan känna sig välkomnade och inkluderade, säger Petter Kauttmann som är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Väst och initiativtagare till projektet.

Unga lär sig om demokrati

Det var för ungefär ett år sedan som arbetet kring motorgården inleddes. Sedan dess har Petter Kauttmann besökt fritidsgårdar, elevråd, kommunens ungdomsråd och skapat olika ungdomsgrupper. Reaktionerna har varit positiva och många har varit intresserade av att delta i utvecklingsarbetet.

Bara genom att starta den här processen har vi lärt unga hur man kan påverka kommunen och förändra sin egen situation. Vi vet ju att många unga inte ens tror på demokratin. Där ska studieförbunden in och mobilisera. Det är vårt uppdrag: att gå in och stötta demokratin och göra folkbildningen tillgänglig och relevant, säger Petter Kauttmann.

Idag drivs utvecklingen av motorgården av Studieförbundet Vuxenskolan, Bohus Racing, Vi Unga och den nystartade föreningen Älvis Vi Unga. Förhoppningen är att få med kommunen på projektet. Parallellt pågår också arbetet för ett förenings- och kulturhus där olika intressen kan mötas på en och samma plats.

 Studieförbunden är en nyckelaktör i att främja demokrati och inkludering. Utvecklingen av motorgården är ett exempel på hur folkbildningen kan bidra till just detta, säger Morgan Öberg som är enhetschef för statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet.

Foto: Roland Magnusson / Mostphotos