Sveriges kristna råd: Bevara och utveckla folkhögskolorna

Foto: Södra Vätterbygdens folkhögskola

”Folkhögskolan är en unik utbildningsform som har en viktig funktion i vårt samhällsbygge” skriver Sveriges kristna råd och uppmanar regeringen att investera mer i folkhögskolorna. Folkbildningsrådet välkomnar engagemanget.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Många folkhögskolor kämpar idag för att få budgeten att gå ihop. Minskade anslag riskerar på många håll att leda till nedskärningar och färre studieplatser. Det är något som bekymrar många, bland annat de huvudmän inom kyrkan som driver 38 av landets folkhögskolor.

Sveriges kristna råd som företräder 27 medlemskyrkor lyfter nu frågan i ett pressmeddelande. ”Vi är oroade över de minskande anslagen och uppmanar våra folkvalda att avsätta tillräckliga medel för att säkra folkhögskolornas fortsatta verksamhet” skriver man.

Folkbildningens framtid engagerar

Sveriges kristna råd framhåller folkhögskolans viktiga funktion i samhället, att den utjämnar utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i hela befolkningen. Här nämns folkhögskolornas insatser för personer som står långt från arbete och utbildning på grund av hemmasittande, bristande språkkunskaper eller ofullständiga betyg – insatser som kan bidra i det förebyggande arbetet mot kriminalitet och utanförskap.

”Samhället behöver platser för integration, platser som kan motverka utanförskap, bryta socioekonomiska barriärer, hjälpa människor finna mening och meningsfullhet, värde och värdighet, arbete och möjligheter. Allt detta erbjuds redan på folkhögskolorna!” skriver Sveriges kristna råd i pressmeddelandet. 

Folkbildningsrådet välkomnar engagemanget.

– Vi ser nu att allt fler stämmer upp till folkbildningens försvar. För några veckor sedan var det Dataspelsbranschen och innan det flera funktionsrättsorganisationer. Nu gör den kristna gemenskapen i Sverige en tydlig markering. Jag håller förstås med Sveriges kristna råd om behovet av större satsningar på folkhögskolan. Det är en skolform som tydligt bidrar till landets kompetensförsörjning, stärker civilsamhället och främjar demokratin, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Foto: Södra Vätterbygdens folkhögskola