30 miljoner till folkbildningen i regeringens vårbudget

I årets vårbudget presenterar regeringen en rad satsningar på etablering av nyanlända. Det innebär bland annat mer pengar till folkbildningens arbete.

Senast uppdaterad:

Studieförbund och folkhögskolor bedriver sedan tidigare Svenska från dag ett, en verksamhet som riktar sig till asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. Genom Svenska från dag ett kan studieförbund och folkhögskolor erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd. 

Regeringen satsar nu ytterligare 20 miljoner kronor på Svenska från dag ett så att fler asylsökande kan stärka sina samhälls- och språkkunskaper.  

– Kunskaper i svenska språket är en nyckel in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Regeringen satsar därför ytterligare på att fler ska lära sig svenska och snabbare komma vidare till arbete eller utbildning, säger finansminister Magdalena Andersson. 

Tidigare i år införde regeringen ett stöd till studieförbunden för att kunna motivera och rekrytera kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning eller arbetar. Målet är att studieförbunden ska kunna visa på olika vägar in i utbildning som till exempel folkbildning, kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildningar. 

Nu tillförs studieförbunden ytterligare 10 miljoner kronor under 2018 för att bedriva den uppsökande och studiemotiverande verksamheten bland utrikes födda kvinnor. 

Regeringen presenterar den fullständiga vårbudgeten under måndagen.