4,4 miljoner kronor till folkbildningen för särskilda demokratisatsningar

Regeringen har beslutat att ge 4,4 miljoner kronor till folkbildningen för att stärka demokratin. Folkhögskolor och studieförbund kan söka projektbidrag för att exempelvis utveckla koncept och metoder för bildningsinsatser och dialogmöten.

Senast uppdaterad:

Regeringen har beslutat att Folkbildningsrådet ska fördela 4,4 miljoner kronor för Demokratifrämjande åtgärder inom folkbildningen till studieförbund och folkhögskolor.

- Folkbildningen gör redan stora demokratiinsatser men får nu extra medel för att utveckla metoder och aktiviteter till försvar för det demokratiska samhället, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Studieförbund och folkhögskolor har en lång tradition av demokratiarbete och når ut i Sveriges alla kommuner och möter årligen mer än en miljon deltagare i sina verksamheter. Folkbildningen arbetar inkluderande för att nå grupper som ofta står utanför det demokratiska samhället. Studieförbund och folkhögskolor erbjuder kunskap, bildning och mötesplatser, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Insatserna för Demokratifrämjande åtgärder inom folkbildningen ska genomföras under hösten 2018. I mitten av augusti kommer Folkbildningsrådet att informera om hur studieförbund och folkhögskolor kan söka projektbidrag.