Allt fler går Studiemotiverande folkhögskolekurs

Nu ökar antalet deltagare på folkhögskolans studiemotiverande kurser. Under andra halvåret 2017 ökade antalet deltagare med 30 procent jämfört med samma period föregående år. På Eslövs folkhögskola tog man nyligen emot sin tusende deltagare.

Senast uppdaterad:

– Vi har ett starkt och bra samarbete med Arbetsförmedlingen i både Eslöv och Lund, säger Josefin Fridh som är projektledare för Studiemotiverande folkhögskolekurs på Eslövs folkhögskola.

Nya siffror från Folkbildningsrådet visar att det i januari 2018 anvisades dubbelt så många deltagare till Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som året innan.

Betydligt fler av deltagarna är äldre än 25 år jämfört med tidigare år. Även andelen utrikes födda har ökat och utgjorde drygt hälften av deltagarna på Studiemotiverande folkhögskolekurs under år 2017.

– Arbetsförmedlingen har fått ett förändrat uppdrag och ska matcha personer till jobb genom utbildning. Vi kan konstatera att den studiemotiverande folkhögskolekursen verkar ha blivit en viktig pusselbit i Arbetsförmedlingens utbildningsstrategi, säger Lena Östlund ansvarig handläggare på Folkbildningsrådet.

Eslövs folkhögskola har haft studiemotiverande kurser sedan 2010 och det framgångsrika samarbetet med de lokala arbetsförmedlingarna har varit en bidragande orsak till att antalet deltagare har ökat.

– Det finns en kunskap om oss, vi har ett bra rykte och erbjuder en bra kurs. Men vi måste hela tiden jobba på att synas och visa vad vi kan erbjuda. Vi har en kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen och bjuder in till studiebesök och informationsmöten säger Josefin Fridh.

Utvärderingar visar att den studiemotiverande folkhögskolekursen har varit framgångsrik som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Av de unga vuxna som gick en studiemotiverande kurs någon gång under 2016 har 40 procent studerat vidare på allmän kurs och 3 procent på särskild kurs på folkhögskola fram till och med december 2017.