Fler filialer än folkhögskolor visar undersökning

Det finns fler filialer än folkhögskolor i landet. I dagsläget bedrivs verksamhet på 176 filialer runt om i landet. Det vanligaste skälet till att starta en filial är att komma närmare kursens målgrupp. Det visar en undersökning från Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

Många av landets folkhögskolor erbjuder kurser både vid en ”huvudskola” och vid en eller flera filialer i samma eller i en annan kommun. Det rör sig för det mesta om folkhögskolor som finns på landsbygden som öppnar filial i en stad eller annan tätort.

Alla 154 folkhögskolor svarade på Folkbildningsrådets enkät om filialer och utlokaliserade verksamheter 2017. 91 skolor angav att de erbjöd kursverksamhet på andra håll än vid huvudskolan under året. Enkäten presenteras som en del av rapporten Folkbildningens betydelse för samhället.

Totalt 176 filialer rapporterades, det vill säga fler än det totala antalet folkhögskolor i landet. Det vanligaste skälet till att starta en filial är att komma närmare kursens målgrupp. Relativt många skolor hänvisar också till lokalbrist eller till att en extern samverkanspart finns på platsen, oftast en huvudman eller en ideell organisation.

Särskild kurs skiljer sig i det här avseendet från övriga kurser. För särskild kurs handlar motiven betydligt oftare om lokalbrist och samarbete med extern part än om att komma närmare en målgrupp. Vid i stort sett alla filialer finns lärare stationerade, medan skolledning, kurator respektive studie- och yrkesvägledning finns vid ungefär en tredjedel.

Enligt folkhögskolorna är det vanligt att de här personerna istället besöker filialerna. Ibland har deltagarna undervisning både vid filial och huvudskola och får då tillgång till SYO, kurator och skolledning när de vistas vid huvudskolan.