Folkbildning med asylsökande 2017 i ny rapport

Studieförbunden och folkhögskolorna ha nått runt 35 000 asylsökande med sin verksamhet under 2017. Sammantaget bedrevs verksamhet i 246 kommuner. Det visar en ny rapport om folkbildning med asylsökande under 2017, som nu lämnats till regeringen.

Senast uppdaterad:

– I tider när samhällets kapacitet att ta emot flyktingar ifrågasätts och det finns en oro för att samhället inte längre ska hålla samman, väcker det lokala arbetet hopp, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Rapporten beskriver hur folkbildningen, tillsammans med hela det övriga civilsamhället, snabbt lyckades mobilisera ett stort engagemang. Studieförbund och folkhögskolor bidrog till att underlätta mottagandet av asylsökande och stärka etableringen i samhället, under en period då många människor på flykt anlände till Sverige samtidigt.

– Det är i det lokala arbetet som information om det svenska samhället förmedlas och bearbetas, det är där som asylsökande får de första nycklarna till det nödvändiga svenska språket, det är där som det dagligen sker ömsesidiga möten mellan människor och det är där som människor hittar fortsatta vägar till delaktighet, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

År 2017 fördelade Folkbildningsrådet 170 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Studieförbunden har under 2017 genomfört över 10 000 arrangemang med Svenska från dag ett och Vardagssvenska vilka samlat över 111 000 deltagare. Folkhögskolornas kurser med Svenska från dag ett motsvarade över 31 000 deltagarveckor med nära 3 200 deltagare.