Folkbildningen viktig för Europa 2020-strategin

Folkbildningen är en viktig kraft för ett demokratiskt samhälle och fungerar som ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Det skriver Folkbildningsrådet i sitt bidrag till regeringens rapport Sveriges nationella reformprogram 2018, Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla som nu lämnats till EU-kommissionen.

Senast uppdaterad:

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. 

En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Målen fastställdes av Europeiska rådet i juni 2010 och ska vara uppfyllda senast 2020. 

– Vuxenutbildning och folkbildningen spelar en viktig roll såväl för utbildning och arbetsmarknad som för att sprida ett demokratiskt förhållningssätt, säger Henrik Dahl, omvärldsanalytiker på Folkbildningsrådet.  

Regeringen rapporterar årligen till EU-kommissionen om Europa 2020-strategin i Sverige. I rapporten får även arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället bidra, däribland Folkbildningsrådet. 

I rapporten beskrivs folkbildningen som en viktig infrastruktur för demokrati och bildning och för att bygga tillit och gemenskap.  

– Det är därför av stor vikt att finansieringen till sektorn är långsiktig och på en tillräcklig nivå för att uppnå de mål för livslångt lärande och bildning som finns inom det europeiska samarbetet och uttrycks i Europa 2020 strategin, säger Henrik Dahl.