Folkbildningens forskningsdag – om avmakt, motmakt och medmakt

Folkbildning som ortens röst, normkritik och folkhögskolans historia. Det var några av de ämnen som kopplades till demokrati och samhällsförändring på årets upplaga av Folkbildningens forskningsdag.

Senast uppdaterad:

Folkbildningens forskningsdag är en årligt återkommande mötesplats där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare. Temat för dagen var folkbildning som medborgarskapande – om avmakt, motmakt och medmakt. Folkbildningsrådet var där med ett bokbord och aktuella rapporter.

Eva Önnsejö, medredaktör för årsboken Folkhögskolan 150 år, gav en kort redogörelse för folkhögskolans historia. Det blev bland annat tydligt att folkhögskolan alltid har varit bra på att nå nya grupper: då bönder och människor från folkrörelser i städerna, nu deltagare med funktionsnedsättning samt utrikes födda och flyktingar.

Nazem Tavilzadeh diskuterade begreppet medborgardialog och vad studieförbund och folkhögskolor kan göra för att bidra till att människor som lever i marginaliserade bostadsområden kan organisera sig lokalt. Nazem Tavilzadeh är forskare i urbana och regionala studier på KTH, och undersöker just nu tillsammans med Folkbildningsrådet hur folkbildningen organiserar sig och dess aktiviteter i ett urval av marginaslierade stadsdelar. Målet är att få en klarare bild av folkbildningens deltagare, verksamheter och förutsättningar i stadsdelarna.

Berit Larsson, filosofie doktor i genusvetenskap och folkhögskollärare på Kvinnofolkhögskolan, förklarade att uppropet #MeToo handlade om att kvinnor, transpersoner och icke-binära själva fick formulera sina upplevelser, vilket är ett kännetecken för folkbildning och folkrörelser.

– Hur kan vi inom folkbildningen bidra till en djupare analys, bli aktörer, och omvandla mobiliseringen till en politisk rörelse? avslutade Berit Larsson.

Dessutom bjöd dagen på samtal om demokrati och framtida forskning om folkbildning, samt seminarium om folkbildning, samhällsengagemang och makt. Bakom konferensen stod Föreningen för folkbildningsforskning, Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Stockholms Arbetareinstitut, Studiefrämjandet och Studieförbunden.