Folkhögskoleprojekt får bidrag från Europeiska Socialfonden

Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESF-rådet för att utveckla metoder för att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola. Det är Folkbildningsrådet som står bakom projektet tillsammans med sex folkhögskolor i Skånes, Västmanlands, Östergötlands, Stockholms, Västerbottens och Västra Götalands län.

Senast uppdaterad:

– Vi är glada för att ESF-rådet har beviljat medel till det här projektet. Det är ett erkännande för folkhögskolan som utbildningsform och en möjlighet att utveckla och sprida folkhögskolans arbetssätt, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Projektet som kallas FAMN, Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända, ska pågå i tre år med start 2019. Syftet är att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att unga nyanlända mellan 15 och 24 år ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

– Folkhögskolan har lång erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända i till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs på folkhögskola. De har en kompetens att möta utsatta grupper som har behov av att studera vidare, säger Maria Graner.

Alla folkhögskolor som deltar i projektet har erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända på olika sätt, och de har goda kontakter med lokalsamhälle, kommun och arbetsförmedling. Att de representerar sex olika län ger projektet en geografisk spridning.

Folkhögskolorna kommer tillsammans med Folkbildningsrådet att utveckla arbetssätt för att underlätta övergång från språkintroduktion och till allmän kurs på folkhögskola. Projektet kommer att fokusera på att utveckla folkhögskolans pedagogik i arbetet med unga nyanlända och tillvarata erfarenheter från liknande verksamheter, som till exempel Folkhögskolespåret.

Goda studieresultat i grund- och gymnasieskolan har stor betydelse för att få jobb och etablera sig i samhället. Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar föreslog i sitt slutbetänkande att en nationell aktör skulle få i uppdrag att utarbeta modeller för att stärka kopplingen mellan språkintroduktion, vidare studier och etablering i arbetslivet för unga nyanlända.

Folkhögskolorna som medverkar i projektet FAMN är: