Ny forskning om folkbildningens asylverksamhet

En ny rapport om folkbildningens asylverksamhet presenterades på Bokmässan Göteborg. Rapporten Svenska(r) från dag ett visar att deltagarna som ingår i studien alla är positiva till insatsen och menar att man får hjälp.

Senast uppdaterad:

– Den här är en viktig verksamhet som ger deltagarna en stabilitet i en annars mycket påfrestande tillvaro. Här möts man av andra människor och får hjälp med mycket mer än bara språket, säger Andreas Fejes, en av forskarna bakom studien.

Svenska(r) från dag ett är en studie av studieförbundet ABF:s arbete med asylsökande och är ett samarbete mellan ABF och forskare vid Linköpings universitet. Slutsatserna i rapporten stämmer väl överens med de resultat som Folkbildningsrådet tidigare har redovisat.

– Det här bekräftar att folkbildningens asylverksamhet är framgångsrik och viktig, och här gör folkbildningen en enorm nytta, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Det här är den andra forskningsrapporten i ABF:s skriftserie om folkbildning och forskning.