Ny satsning ska stärka vuxnas digitala kompetens inför valet

Endast var femte person över 35 år har fått utbildning eller information om hur man värderar information på internet. Inför valet vill därför Internetstiftelsen i Sverige, IIS, stärka vuxnas digitala kompetens genom material som kan användas i folkbildningen.

Senast uppdaterad:

I dag finns många satsningar för att stärka barns digitala kompetens. Samtidigt är det de äldre som är flitigast på att dela vidare innehåll i sociala medier. Det visar statistik från IIS rapport Svenskarna och internet som släpptes tidigare i höstas.

IIS lanserar nu sidan Internetkunskap.se där fokus är grundläggande digital folkbildning riktad till vuxna, 35 år och uppåt. Materialet består av korta faktafilmer anpassade för att konsumeras på sociala medier, samt fördjupande artiklar för den som vill lära sig mer.

Utgångspunkten för satsningen är EU:s ramverk för digital kompetens som identifierar kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver.

Materialet är gjort så att det ska vara relevant och kunna användas under en längre tid av till exempel pedagogisk personal inom folkbildningen. Några av de teman som kommer att behandlas är desinformation, netikett och sökkritik.

Internetstiftelsen i Sverige, IIS Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.