Nya deltagare påverkar folkhögskolans pedagogik

Det finns tecken på att deltagargrupperna på folkhögskolan blir allt mer lika de på komvux. Det gör att folkhögskollärarna behöver gå från folkhögskolans diskussionsbaserade former till mer traditionella utbildningsmetoder.

Senast uppdaterad:

Det framkommer i boken Medborgarskap och utbildning för vuxna, skriven av bland andra Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

– Men materialet begränsas till en folkhögskola och en komvuxskola så det går inte att säga hur det faktiskt är generellt, utan vad en mindre grupp lärare och deltagare berättar i intervjuer, säger Andreas Fejes.

Deltagargruppen på den undersökta skolan förändras framför allt i folkhögskolans allmänna kurser och vissa yrkesutbildningar. Deltagarna är till exempel mindre studiemotiverade än tidigare. Det gör att lärarna i viss mån behöver frångå folkhögskolans fria och frivilliga arbetssätt, enligt de intervjuade lärarna.

Lärarna menar att deltagarna har sämre närvaro och inte är lika motiverade att vägleda varandra som för tio, femton år sedan. 

– Det här väcker frågan om folkhögskolan ska vara en plats där lärarnas ideal kan realiseras eller om de ska anpassa sig efter de deltagare de har, säger Andreas Fejes.

Medborgarskap och utbildning för vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker publicerades nyligen på förlaget Studentlitteratur. Boken är del av ett större forskningsprojekt om vuxna elever på komvux och deltagare på folkhögskolans medborgarskapande i och utanför utbildning.