Nya medel att söka för projekt om mänskliga rättigheter

Folkhögskolor och studieförbund kan nu söka pengar för insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället. Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela 1,5 miljoner kronor för år 2018.

Senast uppdaterad:

Syftet är att stödja folkhögskolors och studieförbunds insatser för att stärka deltagares förmåga att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Projekten kan utgå från ett brett rättighetsperspektiv eller särskilt fördjupa sig inom specifika områden, som till exempel arbete som rör rasism, barnkonventionen, kvinnors rättigheter eller rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Det går också att söka medel för att hämta in och sprida erfarenheter och goda exempel av hur folkbildningen arbetar med att öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Det är en fortsättning på ett uppdrag till Folkbildningsrådet som har fördelat projektmedel under åren 2014–2017 och en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Folkhögskolor och studieförbund kan nu lämna in projektansökningar till Folkbildningsrådet. Ansökan ska vara inne senast den 2 april och projekten ska genomföras under 2018.