Sju olika demokratiprojekt får bidrag

Sju olika projekt får bidrag för sitt arbete med att stärka demokratin i Sverige. Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela 4,4 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund för särskilda insatser för att stärka demokratin.

Senast uppdaterad:

Regeringen beslutade i augusti att ge 4,4 miljoner kronor till folkbildningen för demokratifrämjande åtgärder. Folkbildningsrådet har fördelat bidraget till sju olika projekt. Fem av projekten genomförs lokalt på tio olika orter i landet, och två av dem har nationell spridning.

Projekten har fått bidrag för att de stärker eller kompletterar ordinarie verksamhet, till exempel genom att nå nya målgrupper eller utveckla nya metoder.

Tre studieförbund och fyra folkhögskolor får bidrag för sina projekt, varav flera genomförs i samverkan med andra studieförbund eller folkhögskolor. Det största bidraget går till initiativet #vimåsteprata, ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter. Alla tio studieförbund och åtta folkhögskolor står bakom projektansökan.

Intresset för att söka projektbidraget var stort och Folkbildningsrådet har fått 42 projektansökningar från studieförbund och folkhögskolor.

Verksamheter och projekt som får projektmedel

  • Studieförbundet ABF med samtliga övriga studieförbund samt Ålsta folkhögskola, Katrineberg folkhögskola, Åsa folkhögskola, Tollare folkhögskola, Medlefors folkhögskola, Västerås folkhögskola, Hagaberg folkhögskola och Marieborgs folkhögskola – #ViMåstePrata om demokratin
  • Studieförbundet NBV – Jag röstar – för demokratin!
  • Studieförbundet Ibn Rushd – Aktivistguiden – positiv medborgaraktivism!
  • Folkhögskolan i Angered – Vår demokrati?
  • Glokala folkhögskolan med Studieförbundet ABF Malmö – Språkrättvisa – utveckling av tolkningsmetoder för jämlika möten och ökat demokratiskt deltagande
  • Ingesunds folkhögskola med Molkoms folkhögskola, Kristinehalms folkhögskola, Kyrkeryds folkhögskola och Klarälvdalens folkhögskola – Aktiva skolråd
  • Sankt Ignatios Folkhögskola med Paideia folkhögskola – Vem är svensk? – Om osäkerhetens nödvändighet för demokrati