Språkintroduktion på folkhögskola ett lyckat undantag

På Marieborgs folkhögskola lär sig nyanlända som är 18 år eller äldre svenska samtidigt som de läser matte och engelska tillsammans med de andra deltagarna. Folkhögskolans pedagogik och metoder har visat sig vara bra för de nyanländas fortsatta utbildning.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan tycks vara bättre på att integrera språkintroduktion med nyanlända i verksamheten än gymnasieskolan. Det visar den nya forskningsrapporten Introduktion på svenska, publicerad vid Linköpings universitet, där man jämför språkintroduktionen på gymnasieskolan med den på folkhögskolan.

– Är man 18 år och nyanländ gynnas man av att integreras i en miljö där det finns andra studerande som läser in grundskolan och gymnasiet, säger Jerry Wiklund, rektor på Marieborgs folkhögskola.

Marieborgs folkhögskola är en av de sex folkhögskolor som får bedriva undervisning i språkintroduktion för nyanlända gymnasieungdomar. Skolan omfattas av en dispens som fem kommuner i Östergötland fick för två år sedan: att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till vissa folkhögskolor.

Språkintroduktionsprogrammet är undervisning i svenska för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Målet är att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning. Vanligtvis sker språkintroduktionen på grundskolan eller gymnasiet. I Norrköping skickar kommunen de elever som inte bedöms hinna ta sig in på ett gymnasieprogram innan de fyllt 20 till Marieborgs folkhögskola.

– Meningen med dispensen var inte att det skulle bli mer av samma sak utan att det skulle finnas ytterligare ett verktyg i verktygslådan, säger Jerry Wiklund.

På folkhögskolan integreras språkintroduktionen i resten av skolans verksamheter. Deltagarna på språkintroduktionen läser till exempel matte eller engelska tillsammans med de andra deltagarna som läser in grundläggande behörighet. Genomgående tillämpas folkhögskolans pedagogik och metoder, och ungefär 60 procent av deltagarna som fyllt 20 år har valt att studera vidare på Marieborgs folkhögskola.