Stödet till föräldrars delaktighet i barns lärande tas bort

Riksdagen har idag fastställt bidraget till folkbildningen för nästa år. Statsbidraget minskar med 50 miljoner kronor. Av kulturutskottets betänkande framgår att det är statsbidraget till föräldrars delaktighet i barns lärande som försvinner.

Senast uppdaterad:

Regeringen, ledd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tog förra året initiativ till satsningen på föräldrars delaktighet i barns lärande. Målet med insatsen var att minska familjebakgrundens påverkan på elevers förutsättningar och bidra till en mer jämlik skola.

Under 2018 har studieförbunden erbjudit studiecirklar för föräldrar som vill bli mer delaktiga i sina barns lärande. Bidraget som har funnits i ett år administreras av Folkbildningsrådet.