Studieförbunden och folkhögskolorna i landsomfattande demokratisatsning

Med initiativet #Vimåsteprata vill bland annat Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor verka för tolerans genom möten, samtal och dialog.

Senast uppdaterad:

– Vi går nu ut tillsammans i ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter, skriver undertecknarna av en debattartikel i Svenska dagbladet idag. Artikeln med rubriken "Demokratin är hotad - och vi tänker försvara den" är startskottet för initiativet.

Aktiviteter kommer att genomföras över hela landet. Samtliga Sveriges studieförbund och folkhögskolor är med i initiativet och projektet. Studieförbunden samlar 1,7 miljoner deltagare i sin verksamhet och de 154 folkhögskolorna finns i stora delar av Sverige. Folkbildningen kommer även att genomföra initiativ i digitala kanaler för att få spridning nationellt.

För att inspirera till samtal om demokrati lanserar #Vimåsteprata en demokratihandbok och flera arrangemang med olika kända författare och kulturpersonligheter. Projektet lanserar också en podcast om samhälle och demokrati, en föreläsarbank och en kampanjsida med en demokratiskola.