Två nya ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse

Folkbildningsrådets representantskap valde idag två nya ledamöter till styrelsen. Socialdemokraten Gunilla Svantorp, ledamot av utbildningsutskottet, och kristdemokraten Andreas Carlson, gruppledare för KD i riksdagen och ledamot av justitieutskottet, tar nu plats i Folkbildningsrådets styrelse.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets representantskap är organisationens högst beslutande organ som sammanträder två gånger om året och består av representanter för medlemsorganisationerna.

De nya styrelseledamöterna Gunilla Svantorp och Andreas Carlson ersätter Lena Hallengren och Andreas Norlén.

Gunilla Svantorp är idag ledamot av utbildningsutskottet och riksbankens jubileumsfonds styrelse. Hon är utbildad folkhögskollärare och ordförande för ABF i Värmland, som hon nu lämnar i och med uppdraget i Folkbildningsrådet. Andreas Carlson är idag gruppledare för KD i riksdagen och ledamot av justitieutskottet. Han har erfarenhet från styrelsearbete inom folkhögskolevärlden och ett stort engagemang för civilsamhällesfrågor.

Under vårsammanträdet fastställdes också Folkbildningsrådets årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Representantskapets höstsammanträde beslutades äga rum 14 november 2018.