Yrkesutbildning på folkhögskola för nyanlända

Sedan 2016 kan arbetslösa inom jobb- och utbildningsgarantin erbjudas möjlighet att gå en yrkesutbildning på folkhögskola inom bristyrken. Nu vidgas målgruppen till att även gälla nyanlända inom etableringsprogrammet.

Senast uppdaterad:

Kurserna kan pågå upp till två år och tas fram i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och folkhögskolan. Några exempel på yrkeskurser som hittills tagits fram är lärarassistent, elevassistent, elevstödjare, behandlingsassistent och boendestödjare. Det senaste tillskottet är en tvåårig utbildning till undersköterska på Furuboda Folkhögskola med start i april.

Sedan starten 2016 har drygt 350 deltagare som är inskrivna i jobb- och utbildningsgarantin påbörjat en yrkesutbildning i denna form. Och sedan 2 januari i år ingår även deltagare i etableringsprogrammet i målgruppen för de yrkesinriktade folkhögskoleutbildningarna. 

Det krävs ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och folkhögskolan vid rekryteringen av deltagare. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som ska anvisas till en kurs. Folkhögskolan och den lokala arbetsförmedlingen har ett gemensamt ansvar för att platserna på yrkeskurserna utnyttjas optimalt.