Anna Ekström fortsätter som folkbildningsminister

Den här veckan blev det klart att Anna Ekström har fortsatt ansvar för folkbildningsfrågorna. Anna Ekström utsågs den 21 januari till ny utbildningsminister, hon var tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister och har jobbat med folkbildningsfrågor i regeringen sedan 2016. Hon är väl insatt i våra frågor och har stor kännedom om folkbildningens bärande roll i samhället.

Senast uppdaterad:

– Folkbildningen har varit ett oerhört intressant ansvarsområde och väldigt roligt att jobba med. Jag har fått träffa många bra, kloka och intressanta människor som bedriver folkbildningsverksamhet och som deltar i verksamheten, sa Anna Ekström på Folkbildningsrådets representantskap i november.

Under förra mandatperioden initierade regeringen flera viktiga satsningar på folkbildningen. Allmän och särskild kurs på folkhögskola har utökats med 8000 nya platser. Särskilda satsningar har också gjorts på folkbildningsinsatser som riktar sig till nyanlända personer och utrikesfödda kvinnor. I samverkan med Arbetsförmedlingen genomför folkbildningen dessutom flera olika etableringsuppdrag.

Även Erik Nilsson är kvar på utbildningsdepartementet och jobbar vidare med folkbildningsfrågorna som statssekreterare till Anna Ekström.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet