Demokrati och fritt civilsamhälle med posten

Sveriges alla folkvalda politiker har fått en bok om vad föreningslivet bidrar med och betydelsen av ett fritt och starkt civilsamhälle. Bakom boken står 13 stora civilsamhällesorganisationer, en av dem är Studieförbunden som lyfter folkbildningens betydelse för inkludering och sammanhållning.

Senast uppdaterad:

Det svenska civilsamhället engagerar drygt hälften av den vuxna befolkningen i 244 000 olika organisationer. I september förra året valdes 14 800 personer till beslutande församlingar i kommuner, regioner, landsting och riksdagen. De har alla fått en hälsning från svenskt föreningsliv, en bok med kunskap om vad föreningslivet bidrar med och behöver för ett fritt och starkt civilsamhälle.

”Nu krävs det omsorg, engagemang och ett folk av bildade demokrater för att Sverige ska fortsätta vara en levande demokrati även de kommande 100 åren. Att bidra till det ser vi och våra medlemmar, de tio studieförbunden, som vår allra största uppgift” skriver Studieförbunden i sin hälsning till politiker som vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle.

Studieförbunden föreslår att alla kommuner och regioner ska satsa på de lokala mötesplatserna. Studieförbunden skriver i ett pressmeddelande att de mer än gärna delar med sig av konkreta förslag för hur det kan gå till ”studieförbunden finns där människor finns, runt hörnet i din egen kommun.”

I samband med att boken Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle - en hälsning från svenskt föreningsliv (Idealistas 2018) postades till Sveriges beslutsfattare, skrev de 13 organisationer gemensamt under ett debattinlägg.

Debattartikeln i Corren