Folkbildningen är en viktig resurs för regional kompetensförsörjning

Folkbildningen har en viktig roll att spela i den regionala kompetensförsörjningen, det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet. Folkbildningen samlar människor i hela landet och bidrar till att Sverige håller ihop. I 14 av 21 regioner finns folkbildningen representerad i kompetensråd eller motsvarande organ.

Senast uppdaterad:

Rapporten Folkbildning och regional kompetensförsörjning visar att folkbildningens medverkan i det regionala arbetet med kompetensförsörjning upplevs i huvudsak positivt. Samtidigt finns en bild av att folkbildningen skulle kunna vara än mer delaktig i arbetet med kompetensförsörjning.

– Det finns en stor potential i att folkbildningen deltar i arbetet med regional utveckling och kompetensförsörjning, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. För folkbildningen handlar det nu om att prioritera frågan och gemensamt föra fram sin verksamhet i kontakter med landets regioner.

Enligt rapporten kan folkbildningen bidra med unika värden och har mycket att vinna på att närma sig regionernas strategiska och operativa arbete med kompetensförsörjning. Livslångt lärande, integration och förmåga att nå personer med kort formell utbildning och personer som står långt från arbetsmarknaden, är exempel på områden där folkbildningen kan spela en större roll.

– Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till diskussionen om hur folkbildningen bättre kan tas tillvara i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, avslutar Maria Graner.

Rapporten är skriven av Thomas Östlund.