Folkbildningen kan och vill bidra ännu mer till samhället

Folkbildningen når en stor andel av Sveriges befolkning och betydelsen av verksamheten ska inte underskattas. Folkbildningsrådet vill därför att regeringen ökar folkbildningsanslaget med närmre 700 miljoner kronor. Det framgår av budgetunderlaget för 2020–2022 som nu har lämnats in till Utbildningsdepartementet.

Senast uppdaterad:

– Folkbildningen finns för dem som vill utveckla sin kompetens, få utlopp för sin kreativitet eller kanske helt enkelt träffa nya och andra människor. Att bryta utanförskap, eller ensamhet, är en viktig uppgift för folkbildningen, förklarar Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Bland de föreslagna satsningarna finns 2 000 nya årsplatser vid landets folkhögskolor, etableringsinsatser för utrikes födda personer och att folkbildningsverksamheten med asylsökande och vissa nyanlända invandrare görs permanent.

– Folkbildningen har en särskilt stor betydelse för grupper av människor som inte har självklar tillgång till andra arenor i samhället, såsom personer med funktionsnedsättning, asylsökande och nyanlända. Att möta dessa grupper och deras behov är angeläget och folkbildningen kan och vill göra ännu mer, säger Maria Graner.

Budgetunderlaget är Folkbildningsrådets förslag till regeringen till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.