Folkbildningen når allt fler asylsökande kvinnor

Studieförbunden och folkhögskolorna nådde 2018 runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i 203 kommuner. En större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med 2017. Detta visar en ny rapport om folkbildning med asylsökande under 2018, som nu lämnats till regeringen.

Senast uppdaterad:

Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar till folkbildningsverksamhet med asylsökande. Nu släpper Folkbildningsrådet en rapport för verksamheten som genomförts 2018. I rapporten beskrivs hur folkbildningen sedan 2015 har mobiliserat ett stort engagemang tillsammans med resten av civilsamhället. Studieförbund och folkhögskolor har under flera år bidragit till att underlätta mottagandet av asylsökande och stärka etableringen i samhället. Med folkbildningens helhetstänk och individanpassade pedagogik bidrar man till att introducera nyanlända till både språk och samhälle.

– Språket är nyckeln. Studieförbundet gav mig lösenordet till Sverige. Lärarna är ledarna men här lärde vi oss också tillsammans, berättar en deltagare i en av Studieförbundet Vuxenskolans språkcirklar.

Rapporten visar dock att förutsättningarna för asylverksamheten har ändrats det senaste året. Antalet asylsökande i Sverige har sjunkit sedan 2017 vilket även syns i antalet deltagare i folkbildningens asylverksamhet. Fler asylsökande bor även i eget boende vilket gör att de är svårare att nå ut till. Samtidigt visar rapporten hur verksamheten utvecklas och anpassar sig efter förutsättningarna samt att andelen kvinnor som deltar i folkbildningens verksamhet med asylsökande ökar från 2017.

– Särskilt glädjande är det att folkbildningen har varit framgångsrik när det gäller att nå kvinnliga deltagare, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Den 10 april släppte regeringen sin vårändringsbudget. Budgeten innehåller en väntad förändring av anslaget till folkbildningsverksamhet med asylsökande. Bakgrunden är att målgruppen är mindre och förutsättningarna för verksamheten ändrats. Det nya anslaget är 162 miljoner kronor, en minskning med åtta miljoner kronor.